دوشنبه, 02 مرداد 1396

وظایف مدیریت تحصیلات تکمیلی

نوشته شده توسط  منتشرشده در مدیریت تحصیلات تکمیلی پنج شنبه, 02 فروردين 777 10:02
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

وظایف مدیریت تحصیلات تکمیلی

 • اداره کليه امور آموزشي دوره‌هاي تحصيلات تکميلي با هماهنگي معاونت محترم آموزشي و تحصيلات تکميلي موسسه.
 • انجام خدمات آموزشي دوره‌هاي تحصيلات تکميلي از پذيرش، ثبت‌نام، امتحانات تا فارغ‌التحصيلي يا اخراج، انصراف، ترک تحصيل، مشروطي و همچنين آموزش رايگان، نظام‌وظیفه، مکاتبه با موسسه مقطع قبل دانشجو جهت دريافت تأييديه تحصيلي و... و نظارت بر حسن اجراي خدمات آموزشي در گروه‌هاي موجود در موسسه.
 • تهيه و انتشار مجموعه‌اي در خصوص نحوه تهيه، تدوين و اصول نگارش پايان‌نامه‌ها در دوره‌هاي تحصيلات تکميلي.
 • ارزيابي پيشرفت علمي و عملي تحصيلي دانشجويان مقاطع کارشناسی ارشد و اتخاذ تصميم در مسائل آموزشي آنان.
 • تهيه و پيشنهاد بخش‌نامه و دستورالعمل‌هاي مختلف آموزشي در مقاطع کارشناسی ارشد با همكاري مسئولان ذي‌ربط.
 • مطالعه و اتخاذ تصميم درباره مسائل آموزشي و تنظيم برنامه‌هاي درسي و برنامه‌ريزي زمان‌بندي ثبت‌نام و امتحانات مقاطع کارشناسی ارشد و نظارت بر اجراي آن.
 • برگزاري جلسات شوراي تحصيلات تکميلي موسسه و تنظيم دستور جلسات آن.
 • نظارت بر حسن اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي آموزشي دوره‌هاي تخصصي و ارزيابي آن و ارائه گزارش به معاون آموزشي جهت طرح در هیئت‌رئیسه موسسه.
 • انجام امور مربوط به تأسيس رشته‌هاي تحصيلي جديد از تنظيم مدارک تا هماهنگي‌هاي لازم در زمینه‌ی انجام مکاتبات با دبيرخانه شورای عالی گسترش جهت دريافت مجوز.
 • انجام امور مربوط به مشمولين و وظيفه عمومي دانشجويان مذکري که خدمت سربازي را انجام نداده و از معافيت تحصيلي استفاده مي‌نمايند.
 • بررسي پيشنهاد ارائه دروس جديد از سوي گروه‌های آموزشی، تصويب و ارسال به شوراي آموزشی موسسه و سپس انعکاس نتيجه به گروه‌های آموزشی.
 • انجام امور كارشناسي پرونده‌های ارجاعي به كميسيون موارد خاص و تهيه صورت‌جلسات مربوط
 • همکاري مستمر در خصوص ارسال يک نسخه از پايان‌نامه‌ها و چکيده‌هاي فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي کارشناسی ارشد به مرکز اطلاعات علمي ايران.
 • تکميل فرم‌هاي ارسالي از سوي وزارت متبوع در خصوص رشته‌هاي ممتاز و اعلام رشته‌هاي داراي ويژگي‌هاي فوق به وزارت متبوع.
 • برنامه‌ريزي براي گسترش دوره‌هاي تحصيلات تکميلي در موسسه در قالب برنامه‌هاي کلان موسسه و کوشش جهت و تحقق آن.
 • انجام امور کميته‌هاي برنامه‌ريزي تحصيلات تکميلي در ارتباط با برنامه‌هاي آموزشي، تغيير برنامه درسي، توسعه آن‌ها، تهيه برنامه رشته‌هاي جديد و تجدیدنظر در آن، تنظيم آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه.
 • انجام مكاتبات اداري از قبيل صدور تائيديه هاي تحصيلي و ریزنمرات و گواهی‌های رتبه اول و گواهی‌های صادره به حوزه‌های نظام‌وظیفه و گواهی‌های اشتغال به تحصيل و ساير مكاتبات با سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌های كشور
 • انجام امور مربوط به ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان جديدالورود دوره‌های كارشناسي ارشد
 • ارائه گزارش‌های عملكرد سالانه مديريت تحصيلات تكميلي
 • تهيه مجموعه‌های مجلد آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دوره‌های تحصيلات تكميلي
 • تدوين و پيشنهاد اصول كلي برنامه‌هاي آموزشي موسسه در مقاطع کارشناسی ارشد در چهارچوب قوانين دفتر گسترش آموزش عالي به گروه‌ها و نظارت بر اجراي آن‌ها پس از تصويب.
 • جمع‌آوري، تنظيم و ارسال ظرفيت پذيرش دانشجو براي آزمون کارشناسی ارشد به سازمان سنجش.
 • نظارت بر اجراي دقيق مقررات و آيين‌نامه‌هاي آموزشي دوره‌هاي تحصيلات تکميلي در گروه‌های آموزشی.
 • بررسي درخواست تمديد سنوات تحصيلي و مهلت خاتمه پروژه دانشجويان.
 • تنظيم و تصويب مقرراتي در مورد نظم بخشيدن به مراحل دفاع از پايان‌نامه‌هاي دانشجويان
 • انجام کليه امور مربوط به پرداخت حق‌التدریس به اساتيد
 • تهيه و تنظيم آمار دانشجويان کارشناسی ارشد و ارسال به واحدهاي مختلف.
خواندن 415 دفعه