دوشنبه, 02 مرداد 1396

اخبار و اعلانات (2)

وظایف شورای تحصیلات تکمیلی

نوشته شده توسط پنج شنبه, 21 -2664 11:02

وظایف شورای تحصیلات تکمیلی

وظايف اين شورا عبارت است از‌:

  •  بررسی کليه امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان.  
  • پیشنهاد طرح‌های مناسب آموزشی غیررسمی کوتاه‌مدت و بلندمدت به شورای آموزشی موسسه.   
  • سیاست‌گذاری و تدوين برنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي تحصيلات تکميلي.
  • همکاری با معاونت آموزشي موسسه جهت ایجاد زمینه‌های اجرایی مصوبات شورای آموزشی موسسه، تصمیمات هیئت‌رئیسه و آیین‌نامه‌ها و برنامه‌های مصوب.
  • ررسی تأسیس رشته‌های تحصيلات تکمیلی جدید در دانشگاه و پیشنهاد آن به شورای آموزشی موسسه
  • بررسی و اظهارنظر درباره ساير مواردي که به شوراي تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارجاع می‌شود.

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

نوشته شده توسط پنج شنبه, 21 -2664 11:02

اعضا شورای تحصیلات تکمیلی

1- دکتر قدرت‌اله شاکری نژاد

ریاست موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

2- علی بردیده

قائم‌مقام موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

 3-دکتر مهرداد سیلانی

معاون آموزشی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

 4- مهندس رمضان شیرعلی داور پناه

معاون پشتیبانی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

 5-دکتر هادی سامی‌فر

 معاون پژوهشی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

 6-دکتر نوید سیاه پلو
مدیر تحصیلات تکمیلی

 7-مهندس حسین بیگی‌هرچگانی

    مدیر خدمات آموزشی

 8-مهندس محمدعلی نیزاری

مدیر گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

 9- مهندسی حسین کاوری‌زاده

مدیر گروه آموزشی مهندسی معماری

 10-مهندس بهزاد شکراللهی یانچشمه

مدیر گروه آموزشی مهندسی عمران

 11-مهندس احسان برملا

مدیر گروه آموزشی مهندسی برق